fotosoutěž – O nejzajímavější fotografii Lišky Bystroušky

aktualizace!! změna  – uzávěrka prodloužena !!

Uzávěrka soutěže 30. dubna 2018

SIGMUND FREUD ART  •  SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA  •  OBEC HUKVALDY •  FOTOKLUB PŘÍBOR

Vás zvou na

START 3. ročníku fotosoutěže
O nejzajímavější fotografii LIŠKY BYSTROUŠKY

tato akce probíhá po záštitou PhDr. Evy DŘÍZGOVÉ
SÓLISTKY NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

⇒ DOKUMENT

A/1  –  do 21 let      ⊗     A/2  –  od 21 let

⇒ FOTOHRÁTKY  se snímkem Bystroušky

nebo fotokoláž, fotomontáž, grafická úprava, retuše, efekty  atd…

A/1  –  do 21 let      ⊗     A/2  –  od 21 let

 

První tři fotografie v každé kategorii
budou odměněny diplomem a cenami v minimální výši
1. místo 1.500,-    •   2. místo 1.000,-    •   3. místo 500,-    •   ČU 300,-

Na zadní stranu uveďte prosím čitelně tyto údaje:
kategorii, název fotografie, jméno a příjmení autora,
přesnou adresu s PSČ, e-mail, popř. mobilní telefon.

Soutěžní práce PŘINESTE nebo ZASÍLEJTE na adresu TISKÁRNY PŘÍBOR:
PropaGPrint.cz – DELTA Business, Nerudova 147, Příbor 742 58
( označte viditelně popiskem „LIŠKA“ )
nebo Společnost Sigmunda Freuda, Sládkova 1447, 742 58 Příbor
předat soutěžní snímky také lze v MUZEU PŘÍBOR,
nebo v MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU PŘÍBOR.
Dobré světlo Vám přeje a na setkání s Vámi při slavnostním vyhodnocení se těší
Mgr. Marie Šupová – autorka a organizátorka projektu
případné dotazy na: supova.marie@centrum.cz
Mob: 777 6 5 1856

Pokud chcete zajistit vytištění fotografií ze zaslaných elektronických podkladů,
objednávejte na drese delta@propagprint.cz – do předmětu uveďte „LIŠKA”.
Zaslané fotografie se nevracejí.
Zaslání fotografií je výrazem souhlasu se soutěžními pravidly.

Fotosoutěž liška bystrouška

fotosoutěž liška bystrouška

PLAKAT FOTO Bystrouška 2018 __.PDF