O nejzajímavější fotografii Lišky Bystroušky

CHCETE SE OSOBNĚ SETKAT S LAŠSKÝM KRÁLEM?
PŘIJĎTE NA

START III.ročníku
fotosoutěže

„O nejzajímavější fotografii
lišky Bystroušky“

Místo konání akce: přehrada OLEŠNÁ /u Frýdku Místku /
areál loděnice jachtklubu SOKOL Palkovice
v ÚTERÝ 9. 7. 2019 V 19.00 hod.

za účasti lašského krále
Zdeňka Viléma Krulikovského

a jeho hudební družiny
/housle, harmonika, zpěv /

P.S.
lišky v jakékoliv podobě a množství vítány… foťáky sebou!

Srdečně zve Mgr. Marie Šupová – autorka a organizátorka projektu


aktualizace!! změna  – uzávěrka prodloužena !!

Uzávěrka soutěže 30. dubna 2018

SIGMUND FREUD ART  •  SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA  •  OBEC HUKVALDY •  FOTOKLUB PŘÍBOR

Vás zvou na

START 3. ročníku fotosoutěže
O nejzajímavější fotografii LIŠKY BYSTROUŠKY

tato akce probíhá po záštitou PhDr. Evy DŘÍZGOVÉ
SÓLISTKY NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

⇒ DOKUMENT

A/1  –  do 21 let      ⊗     A/2  –  od 21 let

⇒ FOTOHRÁTKY  se snímkem Bystroušky

nebo fotokoláž, fotomontáž, grafická úprava, retuše, efekty  atd…

A/1  –  do 21 let      ⊗     A/2  –  od 21 let

První tři fotografie v každé kategorii
budou odměněny diplomem a cenami v minimální výši
1. místo 1.500,-    •   2. místo 1.000,-    •   3. místo 500,-    •   ČU 300,-

Na zadní stranu uveďte prosím čitelně tyto údaje:
kategorii, název fotografie, jméno a příjmení autora,
přesnou adresu s PSČ, e-mail, popř. mobilní telefon.

Soutěžní práce PŘINESTE nebo ZASÍLEJTE na adresu TISKÁRNY PŘÍBOR:
PropaGPrint.cz – DELTA Business, Nerudova 147, Příbor 742 58
( označte viditelně popiskem „LIŠKA“ )

nebo Společnost Sigmunda Freuda, Sládkova 1447, 742 58 Příbor
předat soutěžní snímky také lze v MUZEU PŘÍBOR,
nebo v MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU PŘÍBOR.
Dobré světlo Vám přeje a na setkání s Vámi při slavnostním vyhodnocení se těší
Mgr. Marie Šupová – autorka a organizátorka projektu
případné dotazy na: supova.marie@centrum.cz
Mob: 777 6 5 1856

Pokud chcete zajistit vytištění fotografií ze zaslaných elektronických podkladů,
objednávejte na drese delta@propagprint.cz – do předmětu uveďte „LIŠKA”.
Zaslané fotografie se nevracejí.
Zaslání fotografií je výrazem souhlasu se soutěžními pravidly.

Fotosoutěž liška bystrouška

fotosoutěž liška bystrouška

OBEC HUKVALDY – MĚSTO PŘÍBOR – FOTOKLUB PŘÍBOR

VÝSLEDKOVÁ LISTINA II. ROČNÍKU FOTOSOUTĚŽE – /2018/

„O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ FOTOGRAFII LIŠKY BYSTROUŠKY“

Kategorie DOKUMENT A/1 ( do 21 let)

1. místo .- neuděleno¨

2. místo – Václav VIDOMUS, Příbor – „Ocas“

3. místo – Beáta VIDOMUSOVÁ, Příbor – „Rezavá“

Kategorie FOTOHRÁTKY B/1 (do 21 let)

1. místo – Jana JANEČKOVÁ – „Bystrouška na hradě“ (ZUŠ Josefa Valčíka, Ostrava- Poruba, ped, Mgr. Taťána Jiříková)

2. místo – Matouš STRUZIAK „Liško, vrať se“, Palkovice

3. místo – Beáta VIDOMUSOVÁ „Duhová“, Příbor

Čestné uznání – Nela LIETAVSKÁ „Janáčkova liška“ (ZUŠ Josefa Valčíka, Ostrava Poruba, ped. Mgr. Taťána Jiříková)

Kategorie DOKUMENT A/2 (od 21 let)

1. místo – Alena PONČOVÁ „Kámošky lišky“, Ostrava

2. místo – Pavel BOREČEK „Mladá Bystrouška“, Ostrava – Svinov

3. místo- Tereza CZYŽOVÁ „Mlhavá záře“, Brušperk

Čestné uznání – Michaela BOBIŠOVÁ „Jak šel čas… s liškou Bystrouškou po 50 letech“

Čestné uznání – Michaela CZYŽOVÁ Jak šel čas s liškou – stará dobrá, ukradená, nová“, Brušperk

Čestné uznání – Alena PONČOVÁ – fotoreportáž z absolventského představení „Příhody lišky Bystroušky“ paní prof. PhDr.Evy Dřízgové-Jirušové, Katedra umění Ostravské univerzity.

Čestné uznání Stanislava SLOVÁKOVÁ – fotodokumenty ze slavnostního odhalování „nové Bystroušky“v oboře na Hukvaldech – v rodišti Leoše Janáčka.

Kategorie FOTOHRÁTKY B/2

1. místo – Lukáš OBODA „Liška 2“, Frýdek Místek

2. místo – Miroslav Bitter  „Planeta lišky Bystroušky“, Hukvaldy

3. místo – Igor JALŮVKA „Kdo všechno může být liškou?“, Příbor

Čestné uznání – Jan Jiřík „ Sen Leoše Janáčka o lišce“, Příbor

Do uzávěrky druhého ročníku fotosoutěže „ O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky / rok 2018/bylo zasláno celkem 47 fotografií velmi rozdílné tech. úrovně od 32 autorů.

Výběr prací probíhal za spoluúčasti Fotoklubu Příbor a autorky projektu Mgr. Marie Šupové.Technická podpora a fotodokumentace – Olga Valuchová.

Vyhodnocení proběhne za účasti Lašského krále a jeho kapely a hostů v pátek 18. května 2018 v 16.30 – budova Muzea Příbor. Srdečně zvu Vás i Vaše přátele.

Marie Šupová – organizátor soutěže, MOB. 777 651 856

P.S. Překontrolujte si, prosím, správnost svých jmen před tiskem diplomů. Děkuji předem za Vaše info. – supova.marie@ centrum.cz

PLAKAT FOTO Bystrouška 2018 __.PDF