About

SSF byla založena v roce 1990.  Registrace na Ministerstvu vnitra ke dni 22. 6. 1990

První předseda – PhDr. Jiří Jurok – historik, pracovník Vlastivědného muzea v NJ.

Bádání v historických materiálech, publikovaní výzkumu.

Druhý předseda – v roce 1993 – pan Jaromír Štěrba – ředitel gymnázia v Příboře.

                              Navázání mezinárodních kontaktů.

Třetí předsedkyní – v roce 1997 – paní Mgr. Marie Šupová – spec.pedagog.

                              Hledání cest, jak oslovit co nejširší veřejnost,
v souvislosti se Sigmundem Freudem.