Home

Společnost Sigmunda Freuda je dobrovolnou neziskovou organizací, která si klade za cíl propagaci osobnosti a díla význačného příborského rodáka Sigmunda Freuda mezi nejširší veřejností.

supova.marie@email.cz
CEL: +420 777  6  5  1856

A homepage section

Společnost Sigmunda Freuda je dobrovolnou neziskovou organizací, která si klade za cíl propagaci osobnosti a díla význačného příborského rodáka Sigmunda Freuda mezi nejširší veřejností.

About

SSF byla založena v roce 1990.  Registrace na Ministerstvu vnitra ke dni 22. 6. 1990

První předseda – PhDr. Jiří Jurok – historik, pracovník Vlastivědného muzea v NJ.

Bádání v historických materiálech, publikovaní výzkumu.

Druhý předseda – v roce 1993 – pan Jaromír Štěrba – ředitel gymnázia v Příboře.

                              Navázání mezinárodních kontaktů.

Třetí předsedkyní – v roce 1997 – paní Mgr. Marie Šupová – spec.pedagog.

                              Hledání cest, jak oslovit co nejširší veřejnost,
v souvislosti se Sigmundem Freudem.

Contact

Mgr. Marie ŠUPOVÁ

Adresa:

Sládkova 1447

Příbor 742 58

Czech Republic

Tel.: +420 777  6  5  1856

E-mail:

supova.marie@centrum.cz

supova.marie@email.cz

IČO 73237663
Personální obsazení :

1.    Mgr. Marie Šupová – předsedkyně SSF
2.    Mgr. Tamara Dudková – Můj sen – technické zabezpečení
3.    Ludmila Machetancová – pokladní
4.    Rudolf Jarnot – dokumentarista