FREUD A KOKAIN

6. listopadu 2015 16 hodin FREUD A KOKAIN

v refektáři Muzea Příbor PharmDr. MVDr. Vilma Vránová, PhD. VFU BRNO přednáška mladé sympatické doktorky.